Brestovačka Banja

Home / Banje / Brestovačka Banja

Brestovačka Banja

„Srpska kruna“

19216 Banjsko polje

tel. +381 (0)30 477-077, 477-078,

477-079

 

Klub-RTB Bor

19216 Banjsko polje

tel:+381(0)30 477-008, 477-009, 477-010

Brestovačka Banja se nalazi u istočnoj Srbiji, 7 km od Bora, na nadmorskoj visini od 385 m. Klima u Banji je umereno-kontinentalna. Nekadašnja vulkanska aktivnost i složen geološki sasatav terena uslovili su pojavu termomineralnih izvora. Po temperaturi vode pripadaju heteotermama (32-38°C) i hipertermama (40°C). U vodi ima kalijuma, kalcijuma, natrijuma, magnezijuma, hlora, joda, sulfata, karbonata i dr. Sve vode su bistre, pomalo žućkaste, bez gasnih mehurića, taloga i mirisa, a ukus im je alkalan. Prirodne oligomineralne lekovite vode Brestovačke Banje uspešno se koriste na više načina: pijenjem, ispiranjem, orošavanjem, aerosolom, kupanjem, a u fizikalnoj terapiji služe i kao pomoćna lekovita sredstva medikamentima.

Oko Brestovačke Banje se prostire šuma, na 90 hektara. Borsko jezero udaljeno je 10 km od banje, a u okolini se nalaze Zlotske pećine, Feliks Romulijana i Gamzigradska banja.

Gosti banje mogu da posete konak Kneza Miloša, izgrađen 1837. godine, turski hamam i restaurirano staro kupatilo.

 

Indikacije:

 • oboljenja i povrede lokomotornog aparata (degenerativna reumatska oboljenja, reumatski i psorijatični artritis)
 • hronična oboljenja zglobova
 • posledice povreda kostiju i mekih delova (otoci, bolovi)
 • oboljenja mišića (lumbago)
 • hronična ginekološka oboljenja
 • zapaljenja sluznice gornjih respiratornih organa
 • zapaljenske promene na koži
 • povećane diureze
 • smanjenje želudačnog aciditeta
 • oboljenja digestativnog trakta
 • oboljenja bubrega
 • oboljenja živaca.

Smeštaj je obezbeđen u vilama “Srpska kruna”, “Lucija”, “Biljana”, “Toplica”, kao i u Klubu RTB Bor.