Bujanovac

Home / Banje / Bujanovac

Bujanovac Banja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

 

17520 Bujanovac

Tel. +381 17 651 292,

Fax. +381 17 651 810

E-mail: sbsilva@nadlanu.com

Bujanovačka Banja se nalazi na jugu Srbije, pored drumskog i železničkog pravca Beograd-Skoplje, 2,5 km od Bujanovca. Od Beograda je udaljena 360 km, a od Vranja 14 km. Ovaj deo Vranjske kotline smešten je u gornjem toku Južne Morave, na nadmorskoj visini od 400 m.

Izuzetni rezultati u lečenju postižu se kombinovanjem najsavremenijih medicinskih metoda sa lekovitošću prirodnih faktora – termomineralnih voda, lekovitog blata – peloida i prirodnog gasa.

Termomineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi. Temperatura vode na izvorištu iznosi 43°C Bujanovačko blato je vulkanskog porekla i ubraja se među najkvalitetnija na svetu. Tokom terapije ima tri efekta i to mehanički, toplotni i farmakološki. Bujanovačka Banja je jedina banja u našoj zemlji koja najsavremenijim metodama primenjuje prirodni gas ugljen-dioksid u lečenju oboljenja.

Zavod “Vrelo” raspolaže savremenom aparaturom za dijagnostiku i lečenje (“Puva” – aparat, laser, elektromiograf i dr.), kao i laboratorijom. O pacijentima brine veliki broj stručnih kadrova različitih profila medicinske struke: fizijatri, kardiolozi, reumatolozi, dermatovenerolozi, defektolozi, lekari opšte prakse i fizioterapeuti. Rehabilitacija obolelih vrši se pod neposrednim nadzorom stručnjaka Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

Indikacije:

U Bujanovačkoj Banji se leče:

– reumatske bolesti (hronični reumatizam, Behterevljeva bolest, artroza zglobova, spondiloza, diskopatija)

– stanja posle povreda

– hronična oboljenja probavnog trakta

– kožna oboljenja (ekcemi, psorijaza)

– ginekološka oboljenja

– neurološka oboljenja (centralne i periferne oduzetosti, neuralgije i išialgije)

 

Kao nastavak lečenja u kućnim uslovima “Vrelo” je proizvelo i pomoćno lekovito sredstvo “Parafango”. To je smesa parafina i lekovitog blata, prilagođena izuzetno jednostavnoj kućnoj upotrebi.

U blizini Bujanovačke Banje nalazi se Prohorovo, područje izuzetnih prirodnih vrednosti. Prohorovo obuhvata dolinu reke Pčinje, planine Kozjak i Rujan i predstavlja izuzetno pogodno područje za izletnički i lovni turizam.

 

U njegovom centru nalazi se manastir Sv. Otac Prohor Pčinjski iz 11. veka, sa manastirskim konakom koji je preuređen za smeštaj turista.

U blizini Prohorova nalaze se i arheološka nalazišta iz srednjeg veka.