Ivanjica

Banje
Ivanjica Specijalna Bolnica za rehabilitaciju   32250 Ivanjica, 13. Septembra 72 Tel. +381 32 661 690, +381 32 662 260, Fax. +381 32 663 039 www.zavodivanjica.rs E-mail: rhcentiv@eunet.rs Izvanredni prirodni i klimatski uslovi pružili su mogućnost da se Ivanjica još davne 1938, god. počne organizovano baviti turizmom. Dugogodišnja nepravda u zapostavljanju ogromnih turističkih potencijala ovog područja ispravljena je 1978, godine kada je, na inicijativu Instituta za hematologiju i Hematološke sekcije Srpskog lekarskog društva, osnovan Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju. Na osnovu dugogodišnjih ispitivanja uticaja podneblja na zdravlje ljudi i posle iscrpnog elaborata, usledila je 25. januara 2000. godine uredba Vlade Republike Srbije o proglašenju Ivanjice za prvu vazdušnu banju u našoj zemlji. Prostor banje obuhvata 2156,50 hektara, od čega 7 hektara pripada Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Banja Ivanjica se nalazi…
Saznaj više

Gornja Trepča

Banje
"Atomska Banja" Gornja Trepča D.O.O. 32215 Gornja Trepča Tel. +381 32 822 063, 822 075 Fax. +381 32 822 383, 822 436 www.atomskabanjagornjatrepca.rs E-mail: recepcija@atomskabanja.com Na samo 130 km od Beograda, nalazi se jedinstvena Atomska banja. Specifična po svojim termomineralnim svojstvima; vodi bogatoj mikro i makro hemijskim elementima, kao i radioaktivnim elementima u niskim, lekovitim koncetracijama, rastvorenim (u jonskom stanju) koji se lako resorbuju kroz kožu u dublja tkiva, sa temperaturom od 27-31°C, koja pruža idealne uslove za lečenje i oporavak obolelih od: Neuroloških, Reumatoloških bolesti, bolesti gastro-intestinalnog trakta i oboljenja krvnih sudova. - Posebni rezultati se postižu u rehabilitaciji Multiple skleroze po čemu je banja čuvena u Evropi i svetu. Efikasnost rehabilitacije kod obolelih od Sclerosis multiplex i Reumatoloških bolesti potvrđena u kliničkim studijama koje su u toku 2010.godine,…
Saznaj više

Gamzigrad

Banje
"Gamzigrad" Specijalna bolnica za rehabilitaciju   19228 Gamzigradska Banja, Banjski trg 12 Tel./Fax. +381 19 450 440, Centrala: +381 19 450 444 www.gamzigradskabanja.org.rs E-mail:gambanja@verat.net Devedeset godina je Gamzigradska Banja, sada moderna Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigrad, na obali Crnog Timoka, poznato i priznato lečiliše. Banja, na prirodnim izvorima termo-mineralne vode čija je temperatura 42oC, a dolazi sa dubine od 303m. Specijalizovana je za rehabilitaciju obolelih perifernih krvnih sudova (organski poremećaji artrijskih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih kvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest. Takođe vrši opšu rehabilitaciju bolesti vezivnog tkiva, a sa uspehom se tretiraju i zglobni oblici reumatizma, vanzglobni oblici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka i ginekološka oboljenja.   Posebno je zastupljena dijagnostika i ispitivanje funkcije perifernog krvotoka,…
Saznaj više
Vrnjačka Banja

Vrnjačka Banja

Banje, Kardiovaskularni sistem, Neurološka oboljenja, Reumatizam, Svi
"Merkur" - Vrnjačka Banja Specijalna bolnica za rehabilitaciju   36210 Vrnjačka Banja, Bulevar Srpskih ratnika 18 Tel. +381 36 611 626, Fax. +381 36 611 156 www.vrnjcispa.rs E-mail: marketing@vrnjcispa.rs Vrnjačka Banja (230 m nadmorske visine) se nalazi u centralnoj Srbiji, na 43°37'˛ severne geografske širine i 20°54'˛ istočne geografske dužine. U zaleđu Banje je ogromni šumsko-planinski kompleks Goč, kao deo kopaoničkog masiva sa očuvanom prirodnom sredinom i čini je vrlo prijatnom. Klima Vrnjačke Banje je umereno kontinentalna, izmenjena lokalnim uslovima. Srednja godišnja temperatura je 10,6 oC, a prosečna relativna vlažnost vazduha 73,7%. Srednji vazdušni pritisak u letnjim mesecima je blizak godišnjem proseku - 990 milibara. Prosečna godišnja oblačnost iznosi 55%. Najveći broj dana u godini ima umerenu oblačnost. Srednja visina padavina u dužem nizu godina iznosi 1038 mm. Zahvaljujući okolnim…
Saznaj više

Vrdnik

Banje
"TERMAL" Vrdnik Specijalna Bolnica za rehabilitaciju   22480 Vrdnik, Karađorđeva 6 Tel. +381 22 465 887, Fax. +381 22 465 066 www.termal-vrdnik.com E-mail: termal@ptt.rs Vrdnik je smešten na južnim padinama Fruške Gore na 240m nadmorske visine u sastavu Nacionalnog parka. Odlikuje se umerenom kontinentalnom klimom sa 2200 sunčanih časova godišnje te odsustvom jakih vetrova i hladnih vazdušnih masa. Čist vazduh sa velikim sadržajem ozona, bez ikakvog zagađenja, banju svrstava u red vazdušnih banja. Nastanak, izgradnja i razvoj banje u Vrdniku pozitivna je posledica pojave termalne vode konstantne temperature 32,5°C u rudniku mrkog uglja koji je, posle 154 godina postojanja, zatvoren 1968 g. usled potapanja rudarskog okna termalnom vodom. Prvi pacijenti banje bili su rudari koji su blagotvorna svojstva termalne vode osetili još u XIX veku kvaseći noge u toploj, zelenkastoj…
Saznaj više
Vranjska Banja

Vranjska Banja

Banje, Lokomotorni aparat, Reumatizam, Svi
Vranjska Banja Specijalna bolnica za rehabilitaciju   17500 Vranjska Banja Kralja Petra I Oslobodioca 7 Tel. +381 17 546 428, Fax. +381 17 546 429 www.vranjskabanja.co.rs E-mail: vranjska_banja@ptt.rs Prema podacima, na osnovu arheoloških iskopina, banjska voda se koristila za lečenje još u antičkim vremenima a iz legendi i na osnovu pretpostavki otišli bismo još dalje u prošlost i istoriju. Postoje pouzdani dokazi o postojanju rimskih termalnih naseobina koje su građene na temeljima praistorijskog naselja. U srednjem veku banja je služila ljudima kao lečilište mineralnim izvorima, a sa dolaskom Turaka i banja pada pod tursku upravu, a oni nastavljaju da koriste blagodeti prirode. Ratovi nisu zaobilazili banju pa je i njen razvoj uveliko bio uslovljen glavnim istorijskim dešavanjima na ovim prostorima. Po solobođenju od Turaka, banja dobija na značaju kao lečilište…
Saznaj više

Bujanovac

Banje
Bujanovac Banja Specijalna bolnica za rehabilitaciju   17520 Bujanovac Tel. +381 17 651 292, Fax. +381 17 651 810 E-mail: sbsilva@nadlanu.com Bujanovačka Banja se nalazi na jugu Srbije, pored drumskog i železničkog pravca Beograd-Skoplje, 2,5 km od Bujanovca. Od Beograda je udaljena 360 km, a od Vranja 14 km. Ovaj deo Vranjske kotline smešten je u gornjem toku Južne Morave, na nadmorskoj visini od 400 m. Izuzetni rezultati u lečenju postižu se kombinovanjem najsavremenijih medicinskih metoda sa lekovitošću prirodnih faktora - termomineralnih voda, lekovitog blata - peloida i prirodnog gasa. Termomineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi. Temperatura vode na izvorištu iznosi 43°C Bujanovačko blato je vulkanskog porekla i ubraja se među najkvalitetnija na svetu. Tokom terapije ima tri efekta i to mehanički, toplotni i farmakološki.…
Saznaj više

Brestovačka Banja

Banje
Brestovačka Banja „Srpska kruna“ 19216 Banjsko polje tel. +381 (0)30 477-077, 477-078, 477-079   Klub-RTB Bor 19216 Banjsko polje tel:+381(0)30 477-008, 477-009, 477-010 Brestovačka Banja se nalazi u istočnoj Srbiji, 7 km od Bora, na nadmorskoj visini od 385 m. Klima u Banji je umereno-kontinentalna. Nekadašnja vulkanska aktivnost i složen geološki sasatav terena uslovili su pojavu termomineralnih izvora. Po temperaturi vode pripadaju heteotermama (32-38°C) i hipertermama (40°C). U vodi ima kalijuma, kalcijuma, natrijuma, magnezijuma, hlora, joda, sulfata, karbonata i dr. Sve vode su bistre, pomalo žućkaste, bez gasnih mehurića, taloga i mirisa, a ukus im je alkalan. Prirodne oligomineralne lekovite vode Brestovačke Banje uspešno se koriste na više načina: pijenjem, ispiranjem, orošavanjem, aerosolom, kupanjem, a u fizikalnoj terapiji služe i kao pomoćna lekovita sredstva medikamentima. Oko Brestovačke Banje se prostire…
Saznaj više
Bogutovačka Banja

Bogutovačka Banja

Banje, Kardiovaskularni sistem, Lokomotorni aparat, Neurološka oboljenja, Reumatizam, Svi
Bogutovačka Banja D.P. Prirodno Lečilište i Odmaralište 36201 Mataruška Banja, Žička bb Tel. +381 36 411 322, Fax. +381 36 411 317 E-mail: office@mbbanje.com www.mbbanje.com Tel. +381 (0)15 863 193 Bogutovačka Banja se nalazi u centralnom delu Srbije, 200 km južno od Beograda i 23 km od Kraljeva. Smeštena na 520m nadmorske visine ima blagu kontinentalnu klimu. Mineralna voda Bogutovačke Banje temperature od 24 do 27 stepeni celzijusa pomaže u lečenju mnogih oboljenja. Indikacije - Funkcionalna oboljenja nervnog sistema, - neuralgije, - mialgije na reumatičnoj osnovi, - psihoneuroze (nesanica i glavobolja), - vegetativne neuroze, - zapaljenje živaca, - nervoza srca, - povišeni krvni pritisak, - rekonvalescentna stanja i - klimakterična stanja.
Saznaj više