Članstvo u evropskom udruženju banja

Home / Aktivnosti / Članstvo u evropskom udruženju banja

Poseta delegacije Evropskog udruženja banja (ESPA) Udruženju banja Srbije

U periodu od 29. avgusta do 02. septembra 2010. Udruženje banja Srbije je bilo domaćin delegaciji Evropskog udruženja banja (ESPA), koju čine: REINHARD PETRY (direktor za projekte ESPA), dr KURT VON STORCH (direktor za kvalitet ESPA) i dr THEODOR STOFIRA (generalni menadžer Lazné Belhorad u Češkoj Republici i predsednik Komisije za peloid ESPA).

Ova poseta je rezultat našeg dogovora sa generalnim sekratorom ESPA, Joachimom Lieberom, na 2. Kongresu banja i predstavlja prvu fayu složene aktivnosti koju će Udruženje banja Srbije realizovati uz pomoć ESPA, a to je profilisanje banjskog turističkog proizvoda, segmenta jako bitnog za razvoj banjskog turizma. Naše Udruženje je, prvog dana Kongresa banja, na Okruglom stolu koji je bio posvećen problemima u banjskom receptivnom turizmu, prihvatilo deo odgovornosti za rešenje navedenih problema, i to upravo u ovom segmentu.

Poseta je obuhvatila obilazak sledećih ustanova – destinacija: Sokobanja, Niška Banja, Ribarska Banja, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Banja Koviljača i Banja Kanjiža. Cilj je snimanje trenutnog stanja i stepena iskorišćenosti prirodnog i stručnog potencijala („spa checkup“). Nakon detaljne analize usledila je preporuka ESPA za preduzimanje najefikasnijih koraka ka ispunjenju evropskih standarda. Ono što se već sada može reći je da je cilj posete ostvaren – imamo usmene preporuke šta menjati i popraviti, a šta unaprediti. Naravno, najveće priznanje naših gostiju dobila je medicina. Dijagnostički i terapeutski blokovi su odlično opremljeni, a osoblje koje na njima radi, vrhunski obučeno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *