Gamzigrad

Home / Banje / Gamzigrad

“Gamzigrad”

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

 

19228 Gamzigradska Banja,

Banjski trg 12

Tel./Fax. +381 19 450 440,

Centrala: +381 19 450 444

www.gamzigradskabanja.org.rs

E-mail:gambanja@verat.net

Devedeset godina je Gamzigradska Banja, sada moderna Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigrad, na obali Crnog Timoka, poznato i priznato lečiliše. Banja, na prirodnim izvorima termo-mineralne vode čija je temperatura 42oC, a dolazi sa dubine od 303m. Specijalizovana je za rehabilitaciju obolelih perifernih krvnih sudova (organski poremećaji artrijskih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih kvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest. Takođe vrši opšu rehabilitaciju bolesti vezivnog tkiva, a sa uspehom se tretiraju i zglobni oblici reumatizma, vanzglobni oblici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka i ginekološka oboljenja.

 

Posebno je zastupljena dijagnostika i ispitivanje funkcije perifernog krvotoka, srca, pluća i perifernih nerava i mišića. Hiperbarična oksigenacija je moćno pomoćno sredstvo u lečenju poremećenog snabdevanja ćelija kiseonikom, a rezultati su bolji ako se ova terapija primenjuje u ranijim fazama bolesti..

 

 

Indikacije

Prvi pregled, indikovanje i tretman hiperbaričnom oksigenacijom

vrši vrhunski stručan, iskusan tim lekara, specijalista hiperbarične medicine.

 

Hiperbarična oksigenacija neophodna je kod:

– akutne traumatske periferne ishemije

– perifernih vaskularnih oboljenja

– dijabetičnog stopala i

– ulcus cruris

 

Pozitivna dejstva hiperbarične odsigenacije su uočene i kod:

– reumatoloških

– ortopedskih

– neuroloških i

– ginekoloških oboljenja.