Gornja Trepča

Home / Banje / Gornja Trepča

“Atomska Banja” Gornja Trepča D.O.O.

32215 Gornja Trepča

Tel. +381 32 822 063, 822 075

Fax. +381 32 822 383, 822 436

www.atomskabanjagornjatrepca.rs

E-mail: recepcija@atomskabanja.com

Na samo 130 km od Beograda, nalazi se jedinstvena Atomska banja. Specifična po svojim termomineralnim svojstvima; vodi bogatoj mikro i makro hemijskim elementima, kao i radioaktivnim elementima u niskim, lekovitim koncetracijama, rastvorenim (u jonskom stanju) koji se lako resorbuju kroz kožu u dublja tkiva, sa temperaturom od 27-31°C, koja pruža idealne uslove za lečenje i oporavak obolelih od: Neuroloških, Reumatoloških bolesti, bolesti gastro-intestinalnog trakta i oboljenja krvnih sudova.

– Posebni rezultati se postižu u rehabilitaciji Multiple skleroze po čemu je banja čuvena u Evropi i svetu. Efikasnost rehabilitacije kod obolelih od Sclerosis multiplex i Reumatoloških bolesti potvrđena u kliničkim studijama koje su u toku 2010.godine, na velikom broju pacijenata, sprovedene u našoj ustanovi.

– Kompletan balneofizikalni tretman sprovodi se u terapijskim blokovima koji su opremljeni najsavremenijom opremom i podrazumeva: hidroterapiju, kineziterapiju, elektro-terapiju, manuelnu masažu i dr.

– Specijalna bolnica za rehabilitaciju obuhvata nekoliko objekata: stacionar, bungalove, apartmanski blok, kao i novi hotel Vujan, otvoren u maju 2012. godine, kojim je Atomska banja Gornja Trepča obogatila svoju ponudu za 122 ležaja, odnosno sa 52 jednokrevetne i dvokrevetne sobe i 5 dvosobnih apartmana. Hotel Vujan je izgrađen po evropskim standardima, luksuzno opremljen visoko kvalitetnim nameštajem. Posebna pažnja posvećena je kupatilima koja su svojim dimenzijama i sanitarijom prilagođena osobama sa posebnim potrebama. Svi objekti su moderna zdanja, potpuno prilagođena potrebama pacijenata i najzahtevnijeg gosta.

– Ugostiteljska ponuda, ljubaznost i vrhunski domaći specijaliteti su nešto po čemu se banja prepoznaje i pamti.

– Potvrda visoko standardizovane usluge, po najzahtevnijim evropskim merilima, kako medicinske, tako i ugostiteljske i turističke, došla je dodelom ISO i HACCP satndarda, kao i dodelom brojnih domaćih i inostranih nagrada za kvalitet.

 

Indikacije:

Danas su indikacije za lečenje u Atomskoj Banji podeljene u šest grupa.

 

I REUMATSKE BOLESTI

1.Hronični inflamatorni reumatizam

– Reumatoidni artritis

– Spondiloartropatije

2.Degenerativni reumatizam

– Artroze

– Spondiloze, diskopatije

3.Ekstraartikularni reumatizam

– Mioziti

– Fibroziti

– Panikuliti

4.Metabolička oboljenja zglobova

– Giht

 

 

II BOLESTI NERVNOG SISTEMA

1.Centralnog nervnog sistema

– Multipla skleroza

– Stanja posle preležanog mijelitisa i encefalomijelitisa

– Adhezivni spinalni arahnitis

– Posttraumatske mijelopatije

– Hemiplegije i hemipareze

– Insuficijencija vazorum cerebri

– Cerebralna paraliza

2.Perifernog nervnog sistema

– Mononeuritisi i polineuritisi

– Traumatska ostećenja nerava

 

 

III BOLESTI ORGANA ZA VARENjE

– (Ulcus ventriculi i ulcus duodeni)

– Hronični gastritis i hronični enteritis

– (Colon iritabile)

 

 

IV BOLESTI PERIFERNOG KRVOTOKA

– Arteritisi

– Varikozni sindromi

– Limfni edemi

 

 

Smeštaj

Recepcija: Tel. +381 32 822 383 , +381 32 822 436

Centrala: +381(32)822 063, 822 075

Vujan: +381(32)822 100

Imejl:

*recepcija@atomskabanja.com,

*zdravstvo@atomskabanja.com,

*marketing@atomskabanja.com,

*uprava@atomskabanja.com

 

Sajt:

www.atomskabanjagornjatrepca.rs