Indikacije

Home / Indikacije
To je najbolji način lečenja ili lek koji, kao najcelishodniji, treba primeniti u nekoj bolesti.

REUMATIZAM

Bogutovačka

Brestovačka

Bujanovac

Vrnjačka Banja

Gamzigrad

Gornja Trepča

Jošanička

Junaković

Koviljača

Kuršumlijska

Niška Banja

Sijarinska

Stari Slankamen

 

NEUROLOŠKA OBOLJENJA

Bogutovačka

Brestovačka

Bujanovac

Bukovička

Vrnjačka Banja

Gamzigrad

Gornja Trepča

Junaković

Koviljača

Novopazarska

Sijarinska

Sokobanja

Stari Slankamen

LOKOMOTORNI APARAT

Bogutovačka

Brestovačka

Gamzigrad

Gornja Trepča

Jošanička

Junaković

Koviljača

Mataruška

Sijarinska

Stari Slankamen

 

KARDIOVASKULARNI SISTEM

Bogutovačka

Bukovička

Gamzigrad

Niška Banja

Novi Pazar

Stari Slankamen

Vrnjačka Banja

 

GASTROINTESTINALNI TRAKT

Bukovička

Vrnjačka Banja

 

GINEKOLOŠKA OBOLJENJA

Bogutovačka

Bukovička

Vrnjačka Banja

Junaković

Mataruška

METABOLIZAM

Bukovička

Vrnjačka Banja

NEZARAZNE BOLESTI KOŽE

Bujanovac

Kuršumlijska

Novi Pazar

RESPIRATORNE BOLESTI

URINARNI TAKT

Vrnjačka Banja