Kanjiža

Home / Banje / Kanjiža

Banja Kanjiža

Specijalna Bolnica za rehabilitaciju

 

24420 Banja Kanjiža,

Narodni park bb

Tel. +381 24 875 136,

Fax. +381 24 874 715

www.banja-kanjiza.com

E-mail: direktor@banja-kanjiza.com

Banja Kanjiža se tokom jednog veka postojanja, razvila u savremenu bolnicu za rehabilitaciju. Pruža gostoprimstvo onima, kojima su potrebni odmor, preventivni oporavak i medicinska rehabilitacija, kao i ugodnosti lekovite vode i blata. To je ambijent povoljan za one koji traže mir, zelenilo i komfor. Rehabilitaciono odeljenje je opremljeno najsavremenijim uređajima za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju. Mineralna voda i lekovito blato koriste se u lečenju reumatskih oboljenja, odnosno stanja nakon povrede koštano-zglobnog aparata, kao i u rekreativne svrhe. Kupanje i šetnje parkovima, izleti i posete kulturnim znamenitostima ovog kraja, omogućuju prijatan boravak i brz oporavak.

 

Istorijat

Na pašnjaku, 6 km od Kanjiže, 1907. godine bila su dva arteska bunara, radi napajanja stoke. S obzirom na povećane potrebe, čobani i pastiri su se obratili gradskim vlastima sa molbom da se izbuše još dva bunara. Već u maju 1908. godine bio je izbušen novi bunar. Voda iz tog bunara je imala žućkastu boju, a iz cevi je izlazio zapaljiv gas. Takve karakteristike vode su bile dovoljne da nastanu razne legende o lekovitom svojstvu bunara. Vrlo brzo narod je nazvao bunar “Čudotvornim bunarom”. U vezi sa čudotvornim bunarom nastala je priča o Ciganki, koja je svoje bolesne zglobove izlečila kupajući se u ovoj vodi. Gradski oci su brzo i logički reagovali i već te 1908. godine su otvorili “Prvu sezonu” kupanja u vodi čudotvornog bunara. Kupanje se već tada naplaćivalo. Poslovnosti tih ljudi dokazuje i činjenica da su već 1909. godine na osnovu odluke Gradske skupštine poslati uzorci vode na ispitivanje u Kraljevski Institut za hemiju u Budimpešti. Analize su bile gotove 1910. godine. Već 1909. godine kanjiški biznismen Granfeld Herman (direktor tadašnje ciglane i crepane), insistira na formiranju akcionarskog društva za otvaranje banjskog lečilišta. Gradske vlasti su dale saglasnost i Akcionarsko društvo je formirano, na čelu sa Gosp. Hermanom Granfeldom.

 

Indikacije

U Bolnici se rehabilituju pacijenti oboleli od:

 

– zapaljenskog i degenerativnog reumatizma

(zglobne i vanzglobne forme);

– stanja nakon povreda na lokomotornom aparatu i kičmenom stubu,

– kao i operativnih zahvata na istim;

– oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema;

– dečija rehabilitacija.

 

Smeštaj

http://www.banja-kanjiza.co.yu/smestaj.html