Mataruška Banja

Home / Banje / Mataruška Banja

“Mataruška Banja”

D.P. Prirodno Lečilište i Odmaralište

 

36201 Mataruška Banja,

Žička bb

Tel. +381 36 411 322,

Fax. +381 36 411 317

www.mbbanje.com

E-mail: office@mbbanje.com

 

 

“AGENS”- Specijalna Bolnica za Rehabilitaciju

 

36201 Mataruška Banja,

Žička bb

Tel. +381 36 412 124,

Fax. +381 36 411 022

www.agensmb.rs

E-mail: agens@tron.rs

E-mail: office@agensmb.rs

Mataruška Banja se nalazi u centralnom delu Srbije, 180 km južno od Beograda i veoma dobro je povezana sa svim delovima zemlje. Smeštena je na desnoj obali reke Ibar, na 215 m nadmorske visine u parku površine 15 ha. Ima umereno – kontinentalnu klimu i pruža izvanredne mogučnosti za zdravstveni i sportsko -rekreacioni turizam.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “AGENS” Mataruška banja, je savremena medicinska ustanova koja raspolaže sa visoko stručnim kadrom i medicinskom opremom za dijagnostiku, prevenciju, lečenje i rehabilitaciju. Specijalna bolnica raspolaže sa 230 ležaja uključivši i moderno opremljen deo “AGENS-a” a preko ambulantne specijalističke služebe pruža usluge i drugim gostima.

U specijalnoj bolnici se primenjuju najsavremenije metode medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije hidrokineziterapija u bazenima, kadama za podvodnu masažu i hidrogalvansku terapiju, elektroterapija, fototerapija, sonoterapija, parafinoterapija, manuelna i vibraciona masaža, kinezi i radna terapija kao i raznovrsne rekreativne aktivnosti.

Istorijat

Mataruška Banja je jedna od najmlađih banja u našoj Zemlji. Termomineralni izvori kao okosnica razvoja banje su otkriveni sasvim slučajno, nakon velike poplave u proleče 1898. godine. Ibar je usled ogromnih količina vode skrenuo iz svog vekovnog toka udesno i napravio sebi novo korito, bliže planinskim stranama. Kada je stihija prošla, ostali su za njom tragovi pustoši i razaranja. Na mestu gde je Ibar prekopao novo i privremeno korito, u jamama koje je reka iskopala, pojavila se topla voda koja je mirisala na sumpor. Uleto 1898. godine poslata je voda na analizu profesoru begradskog univerziteta, prof. dr Marku Leku i ubrzo je stigao izveštaj o lekovitosti te tople mineralne vode bogate sumpor vodonikom, magnezijumom, kalcijumom i drugim sastojcima, koji pomažu u lečenju reume, išijasa, kožnih bolesti, rana, ženskih bolesti i dr.

 

Objekat Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Agens” (bivši “Zavod za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju AGENS”), je sagradio tadašnji penziono-invalidski fond 1975. godine.

Objekat je u početku bio povezan sa Stacionarom II.

 

Kao posebna ustanova “Zavod za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju”, se odvaja od prirodnog lečilišta Mataruške i Bogutovačke Banje i kao takav regustruje 1974.godine. Od 1992. godine u Zavod za rehabibltaciju i fizikalnu terapiju dolaze i prvi ranjenici sa prostora bivše Jugoslavije posle ratnih dejstava u Vukovaru i Kninu, a potom i iz Bosne i Hercegovine. Ostaju na lečenju a potom bivaju smešteni u objektu zavoda sve do kraja 1998.godine.

Zbog nedostatka sredstava Zavod za rehabilitaciju nije bio podvrgnut repariranju niti su postojala sredstva za tekuča održavanja. Prvi radovi reparacije objekta počinju posle događaja od 5. oktobra 2000-te godine. Uz zamenu stare i dotrajale opreme nabavljena je i nova oprema neophodna za obavljanje osnovne delatnosti Zavoda.

U prvoj polovini 2003. godine okončan je i postupak proširenja imovine Zavoda u sklopu razmena nepokretnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja. 2007. godine Zavod za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju “Agens” postaje “Specijalna bolnica za rehabilitaciju Agens”.

Indikacije

– Ishialgije,

– Pareze i paralize perifernih nerava,

– Ginekološka oboljenja (hronični adnekso-parametritisi uključivši primarni i sekundarni sterilitet).

– Reumatska oboljenja zapaljenjski reumatizam (reumatodni artritis, juvenilni artritis, Beheterevljeva bolest, Rajterova bolest, psorijatični artritis i drugo),

– Sistemske bolesti vezivnog tkiva, metabolički artritisi, degenerativne reumatske bolesti zglobova (gonartroza koksartroza),

– Degenerativna oboljenja kičmenog stuba (spondiloze, spondiloartroze, diskopatije),

– Vanzglobni reumatizam i ostala oboljenja i deformiteti lokomotornog sistema.

– Sva posttraumatska stanja i njihove posledice (konktrakture zglobova, hipotrofije mišića, Sudekova bolest).

– Neurološka oboljenja oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema

( hemiplegije, hemipareze, kvadripledije, paraplegije i parapareze, cerebralna paraliza, multipla skleroza,

Parkinsonova bolest, polineuritisi, razne etiologije, oboljenja perifernih nerava, lezije i stanja posle operatovnih zahvata).

– Oboljenja perifernih krvnih sudova (Birgerova bolest, arteriosklerotična oboljenja krvnih sudova, varikoziteti, vibraciona bolest).

– Neka kožna oboljenja (ekcemi, psorijaza, stanje posle opekotina)