Rusanda

Home / Banje / Rusanda

“Rusanda” – Melenci

Specijalna Bolnica za rehabilitaciju

 

23270 Melenci,

Banja Rusanda bb

Tel. +381 23 731 050,

Fax. +381 23 731 075

www.banjarusanda.rs

E-mail: office@banjarusanda.co.yu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci je aktivno banjsko lečilište sa dugom tradicijom od 140 godina, koje se nalazi u Srednjem Banatu, 16 km severo-zapadno od Zrenjanina i deo je naseljenog mesta Melenci. Banja Rusanda leči uz samu obalu istoimenog jezera Rusanda koje zahvata površinu od 4 km2. Na osnovu narodne empirije, blato iz jezera Rusanda se koristi u lečenju već nekoliko vekova. Poznate su brojne legende o čudotvornim isceljenjima kočnih i reumatskih oboljenja melenačkim blatom.

Sve analize su potvrdile izvanredna svojstva blata, koja se u toku tri veka nisu promenile. Ekološki značaj ove činjenice je nemerljiv, jer gost u Rusandi ima dragocen kontakt sa prirodom lečenjem, a istovremeno koristi sve blagodeti savremene medicinske nauke.

Početkom ove godine Banja Rusanda je krenula u investiciju i rekonstrukciju kompletnog peloido bloka. Ovom rekonstrukcijom uvedena je novina – bazen sa peloidom u kome će se primenjivati grupna terapija (kupanje u blatu)

U lečenju i prevenciji oboljenja primenjuje se kompleksni fizikalni i balneološki tretman koji se zasniva na savremenim principima nauke – medicinske rehabilitacije i balneologije.

Zdravstvene i banjske usluge pručaju se stacionarno i ambulantno.

Stacionar ima 400 postelja smeštenih u više paviljona sa sobama tipa 1/1, 1/2, 1/3. Proces rehabilitacije odvija se kroz timski rad službi:

Služba za rehabilitaciju para i kvadriplegije

Služba za rehabilitaciju hemiplegije

Služba za rehabilitaciju ortopedsk – traumatoloških i hirurških bolesnika

Služba za rehabilitaciju reumatoloških, vertebroloških i angioloških bolesnika

Ovaj stručan tim čini 20 lekara specijalista fizikalne medicine, 80 medicinskih sestara, 60 fizioterapeuta, psiholog, logoped, dijetetičar i oni čine 200 od ukupno 300 zaposlenih radnika. SB “Rusanda” Melenci je opremljena najsavremenijim aparatima za fizikalnu medicinu.

Indikacije

 

za lečenje sa primenom toplotnih lekovitih činilaca su sledeće:

– zapaljenski reumatizam u mirnoj fazi

– degenerativni reumatizam ( artroza i spondiloza )

– vanzglobni i metabolički reumatizam

– diskopatija i lumboišijalgija

– kožne bolesti

– ginekološka oboljenja

 

Osnovna delatnost je medicinska rehabilitacija i lečenje oboljenja i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema, a prvenstveno odraslih paraplegičara i kvadriplegičara, zatim oboljenje i povreda koštano-zglobnog i mišićnog sistema, oboljenja krvnih sudova, deformacije koje se javljaju u dečijem uzrastu.