Stari Slankamen

Home / Banje / Stari Slankamen

“Dr Borivoje Gnjatić” – Stari Slankamen

Specijalna Bolnica

 

22329 Stari Slankamen

Tel. +381 22 591 426,

Fax.+381 22 591 287

www.bolnicaslankamen.co.rs

E-mail: bolnicaslankamen@neobee.net

Na mestu gde Dunav podseca krajnje obronke Fruške gore nalazi se Stari Slankamen, najstarije naselje inđijske opštine, malo seosko naselje sa serpentinasto raspoređenim ulicama koje prateći reljef stvaraju izuzetnu ambijentalnu celinu kojom dominira crkva Svetog Nikole sa svojim baroknim zvonikom.

Mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici, svedoče o burnoj prošlosti Starog Slankamena. Ostaci keltskog i rimskog utvrđenja, srednjovekovno utvrđenje i spomenik Slankamenačkoj bici govore o strateškom značaju ovog mesta uz Dunav, koji je vekovima predstavljao granicu različitih imperija.

Osim istorije, priroda je Starom Slankamenu takođe podarila brojne turističke vrednosti: lesne naslage jedinstvene u Evropi, lekovitu mineralnu vodu, reku bogatu ribom, prelepu obalu, peščane ade i plaže. Izvor lekovite mineralne vode “Slanača”, jedan od retkih izvora slane vode u Vojvodini, korišćen je još u doba Turaka i veoma rano poslužio za formiranje banjskog lečilišta. Uz Stari Slankamen, na obali Dunava smešten je Zagrad – nekadašnje ribarsko selo koje govori o tradiciji ribolova i dobrim ribolovnim terenima koji ovde postoje.

Naspram Starog Slankamena, na 1214.5. km toka Dunava, nalazi se ušće reke Tise, koje predstavlja tromeđu Bačke, Banata i Srema, a gde je prema legendi sahranjen Atila Hunski.

Indikacije

– stanja nakon CVI (CEREBROVASKULARNOG INSULTA),

– stanja nakon kraniocerebralnih povreda,

– stanja nakon operacija TUMORA mozga i kičmene moždine

– neuroloških oboljenja (sclerozis multiplex) i druga oboljenja centralnog motornog neurona)

– oštećenja perifernog motornog neurona

– stanja posle traume kičmenog stuba sa oštećenjem kičmene moždine i rehabilitacijom urinarnog trakta

– stanje posle povreda koštano-zglobalnog sistema

– zapaljenski rumatizam u mirnoj fazi

– degerativni reumatizam (zglobni i vanzglobni)