Treći Balkan spa samit

Home / Aktivnosti / Treći Balkan spa samit

Sada, kada je Samit završen, možemo reći da smo uspeli. Bezbroj dopisa i razgovora urodili su plodom – 3. Samit je okupio 90 učesnika iz 10 zemalja. Sa nama su bili kolege iz Bugarske, Turske, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Crne Gore, Letonije, Ruminije i Nemačke. Posebno nas raduje zainteresovanost Nemaca, ne samo da prisustvuju ovom događaju, nego da u njegovom radu i aktivno učestvuju. Prisustvo zemalja koje, geografski, ne pripadaju Balkanu, a da su pri tome velesile u zdravstvenom turizmu, uverava nas da smo na pravom putu. Osim toga, i do sada najveća zainteresovanost medija dovoljno govori o kvalitetu ovog skupa.Ono što nam daju nadu da će se, posle ovog Samita, zdravstveni turizam približiti prvom mestu na spisku strateških turističkih proizvoda, jeste činjenica da je predsednik Narodne Skupštine RS, g. Nebojša Stefanović, sa zadovoljstvom prihvatio naš poziv da svečano otvori Samit.

Naravno, iskoristili smo priliku da ga bliže upoznamo sa stanjem u zdravstvenom turizmu Srbije, i našim predlozima za njegovo dalje napredovanje. Da bi privukli što veću pažnju, proširili smo spektar tema, pa smo, tako, gotovo ceo jedan radni dan posvetili menadžmentu spa hotela, spa centara i spa destinacije. Zdravstveni turizam je, kao turistički proizvod, veoma složen za profilisanje, pa smo ovime želeli da, uz teme iz medicine i marketinga, okupimo sve one koji su na bilo koji način vezani za poslovanje u banjama. Izborom tema i obezbeđenjem najboljih domaćih i inostranih predavača, postavili smo strožije standarde u organizaciji ovakvih skupova. Na sastanku Organizacionog odbora Balkan Spa Samita, poslednjeg radnog dana, dogovorili smo aktivnosti do sledećeg Samita, u Hrvatskoj. Pre svega, Srbiji, Bugarskoj i Turskoj su se u Organizacionom odboru priključile Slovenija i Hrvatska.

Broj od pet stalnih zemalja članica ovog odbora, omogućiće nam kvalitetnije i brže delovanje na razvoj zdravstvenog turizma Balkana. Posle tri Samita, i mnogo rada između dva okupljanja, jasno smo definisali aktivnosti koje slede, a pre svega, osnivanje Balkan Spa Akademije, kao krajnjeg cilja našeg rada. Ako želimo da banje Balkana budu novi brend na tržištu Evrope, moramo ih napraviti jedinstvenim i prepoznatljivim. Da bi bile prepoznatljive, potencijalni turista mora da zna šta u njima može očekivati, kada je u pitanju kvalitet usluge. Kraće, usluge moraju biti standardizovane, a to se može samo jedinstvenim programima u njima. Jedinstvene programe može da iznedri samo kvalitetna obrazovna ustanova, a to je naša buduća Balkan Spa Akademija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *