Udruženje Banja Srbije

Home / Udruženje Banja Srbije

Istorijat Udruženja

Udruženje banja Srbije je osnovano 12. juna 1970. godine, u Vrnjačkoj Banji, kao odgovor na najavu države da će ukinuti rehabilitaciju u banjama o trošku države. Vizionari onog vremena, predsednici banjskih opština, direktori centara za rehabilitaciju, univerzitetski profesori, znali su da samo zajedno mogu da se izbore za boljitak naših banja.

„POLITIKA“, 14. jun 1970.

Udruženje je nastalo je kao potreba organizovanog delovanja svih struktura u banjama i klimatskim lokalitetima radi racionalnog korišćenja prirodnih lekovitih faktora u svrhe zaštite i unapređenja zdravlja naroda – kao njihovom osnovnom i tradicionalnom opredeljenju.

Broj članova Udruženja je za nepunih deset godina od njegovog osnivanja, došao do cifre od dve stotine, što dovoljno govori ne samo o kvalitetu njegovog rada, nego i o potrebi privrednih (pa i političkih) subjekata u banjama da definišu sve pojedinačne probleme, koji mogu biti opšti. Time je stvorena platforma koja i danas predstavlja osnovu našeg nastupa prema resornim ministarstvima, državnim institucijama, medijima. Od samog početka rada, osnovu našeg delovanja činilo je uticanje na odnos države prema, nesumnjivo, najbogatijem resursu koji posedujemo – banjama.

Od 1990. godine, nakon učešća na mnogim manifestacijama, Udruženje kreće u ozbiljan posao organizovanja „Turističke berze banja“, u Vrnjačkoj Banji.
Tu, prvu Berzu, otvorio je tadašnji predsednik Predsedništva SFRJ, Marjan Rožič. Usledilo je još 18 Berzi, koje su se odvijale u dva glavna segmenta: izlagački i stručni. Svaka od njih je na svoj način bila ne samo specifična, već i jedina koja se bavi zdravstvenim turizmom Srbije. Nekako u isto vreme, postajemo najozbiljniji partner Beogradskog i Novosadskog sajma turizma, što traje i danas.

Dugogodišnje iskustvo u organizaciji ovako ozbiljnih događaja, dalo nam je mogućnost da krenemo u jednu novu priču, Kongres banja sa međunarodnim učešćem, koji smo četiri godine organizovali u Vrnjačkoj Banji. Najveća imena iz domaćeg i inostranog miljea stručnjaka u oblasti balneologije, turizma, i ekonomije, bili su predavači na našim Kongresima banja.

Sinonim za organizatora važnih događaja, konačno smo potvrdili septembra 2013. godine u Aranđelovcu, kada je Srbija bila domaćin 3. Balkan Spa Samita. Stotinu učesnika iz deset zemalja Evrope, u četiri dana, tražilo je odgovor na veoma važno pitanje: mogu li banje Balkana da budu nov turistički proizvod na tržištu Evrope? Sudeći po zaključnom dokumentu Samita, mogu.

Ciljevi i zadaci Udruženja

Udruženje je dužno da prati i proučava sve probleme banja i klimatskih mesta, i ostalih članova, i da podstiče i koordinira sve delatnosti na njihovom blagovremenom i adekvatnom rešavanju.
Udruženje je dužno da svojim članovima obezbedi razmenu iskustava, kao i druge oblike međusobne saradnje, kako bi se banje i klimatska mesta u Republici Srbiji ravnomerno razvijala, a prirodni faktori u njima racionalnije iskoristili.

Zadaci Udruženja su:
– da pomaže banjama i klimatskim mestima na unapređenju zdravstvene, privredne, komunalne, urbanističke i druge delatnosti;
– da predlaže nadležnim organima donošenje, izmene i dopune zakona i propisa koji regulišu pitanje uređenja, izgradnje, organizacije i funkcionisanja banja i klimatskih mesta i delatnosti u njima;
– da sarađuje sa drugim institucijama, organizacijama i asocijacijama u Republici Srbiji i inostranstvu koje se bave pitanjima razvoja i unapređenja delatnosti iz oblasti privredne i društvene delatnosti, kao što su:
(skupštine udruženja, Narodna Skupština, ministarstva, privredne komore, turističke, zdravstvene, naučne i druge),
– da podstiče naučno – istraživački rad i naučnu primenu prirodnih lekovitih sredstava,
– da u zemlji i inostranstvu organizuje poslove promotivne aktivnosti u formi propagande, da pospešuje poslovne kontakte (B2B), kao i one sa potrošačima u inostranstvu (B2C), a radi plasiranja medicinskih programa i drugih programa iz zdravstveno – rekreativnog turizma,
– da članovima obezbeđuje uslove za praćenje naučne i stručne literature iz raznih oblasti, prvenstveno racionalnog korišćenja prirodnog lekovitog faktora u zaštiti i unapređenju zdravlja naroda,
– da se neprekidno stara o razmeni i obuci kadrova svih struka potrebnih članovima,
– da podstiče i učestvuje u razvijanju saradnje banja i klimatskih mesta u zemlji i inostranstvu, kao i organa i organizacija koje imaju interes za razvoj banja i klimatskih mesta,
– da predstavlja i zastupa interese članova pred državanim i drugim organima u zemlji i inostranstvu.