Vranjska Banja

Home / Banje / Vranjska Banja

Vranjska Banja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

 

17500 Vranjska Banja

Kralja Petra I Oslobodioca 7

Tel. +381 17 546 428,

Fax. +381 17 546 429

www.vranjskabanja.co.rs

E-mail: vranjska_banja@ptt.rs

Prema podacima, na osnovu arheoloških iskopina, banjska voda se koristila za lečenje još u antičkim vremenima a iz legendi i na osnovu pretpostavki otišli bismo još dalje u prošlost i istoriju.

Postoje pouzdani dokazi o postojanju rimskih termalnih naseobina koje su građene na temeljima praistorijskog naselja. U srednjem veku banja je služila ljudima kao lečilište mineralnim izvorima, a sa dolaskom Turaka i banja pada pod tursku upravu, a oni nastavljaju da koriste blagodeti prirode. Ratovi nisu zaobilazili banju pa je i njen razvoj uveliko bio uslovljen glavnim istorijskim dešavanjima na ovim prostorima. Po solobođenju od Turaka, banja dobija na značaju kao lečilište i turistički centar. Prolazili su kroz nju srpski generali i Kraljevi (npr. Petar I Karađorđević 1914 i 1915. god.) kao i razni domaći i strani turisti i ljudi u potrazi za lekom koji bi ih rešio neke od bolesti za koju se znalo da termalno-mineralna banjska voda uspešno leči. Banja beleži značajan razvoj u vreme boravka kralja Petra I Karađorđevića u njoj, gde se lečio u više navrata. Početak Prvog svetskog rata ga zatiče upravo u Vranjskoj Banji, gde je boravio radi lečenja, i nakon njegovog prekida lečenja i odlaska prestaje i razvoj banje koja postaje mesto za prihvat ranjenika sa fronta. Dalji ratovi su negativno uticali na razvoj banje, a Drugi svetski rat je pored strahota stradanja iznedrio i novi oblik svojine (društvena) koji je pogubno delovao na infrastukturu samoga mesta.

Bez obzira na sve nedaće banjsko lečilište je zbog svoje lekovitosti i atraktivnosti lokaliteta izrastalo u modernu banju. Danas je to oličeno u savremenom centru za degenerativni reumatizam i posttraumatska stanja koji pruža paletu medicinskih usluga. Koristeći termalnu mineralnu vodu ovde se može uspešno lečiti čitav niz različitih bolesti uz stručnu kontrolu i pod nadzorom visokih medicinskih stručnjaka.

 

 

Indikacije

Najveću lekovitu vrednost vode predstavlja rastvoren lekovit gas vodonik-sulfid (H2S) u količini od 1,9 mg/l, što je skoro duplo više od dovoljne količine 1 mg/l da bi voda imala lekovito dejstvo.

Sumpor iz sulfidnih mineralnih voda lako se resorbuje preko kože, creva i pluća. Njegova resorpcija je veća kod viših temperatura vode i kisele reakcije.

Kroz kožu i preko respiratornog sistema resorbuje se preko 90% sumporvodonika, a maksimalna koncentracija u krvi dostiže se posle kupanja.

Osim vodoniksulfida veliki kvalitet mineralne vode predstavlja i njena temperatura preko 90 stepeni, što joj daje veliku balneoterapijsku vrednost, jer može da se koristi kupanjem u sklopu niza hidroterapijskih procedura, vežbi i podvodnih masaža. To se lekovito odražava na sledeća hronična oboljenja:

 

 1. Bolesti lokomotornog aparata
 2. Zapaljenjski reumatizam

-reumatoidni artritis (faza smirenog zglobnog zapaljenja),

-Behterevljeva bolest (početni stadijum).

 

 1. Degenerativni reumatizam

-artroze,

-spondiloze.

 

 1. Ekstraartikularni reumatizam

-fibroziti,

-mioziti,

-panikuliti,

-tenditi.

 

 1. Posledice trauma i stanja posle preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu.

 

 1. Neurološka oboljenja
 2. neuralgije
 3. polineuriti

 

 1. Ginekološka oboljenja
 2. zapaljenjski procesi nespecifične prirode u smirenom stanju (hronični Adneksitis i Parametritis),
 3. ovarijalne disfunkcije praćene hopoplazijom genitalnih organa i poremećajima menstruacije,
 4. izvesni oblici steriliteta, u prvom redu zapaljenjskog i endokrinog porekla.

 

 1. Kožne bolesti
 2. Psorijaza-uz istovremeno korišćenje helioterapije,
 3. Hronični ekcem.

Smeštaj: http://www.vranjskabanja.co.rs/smestaj.html