Vrnjačka Banja

Home / Banje / Vrnjačka Banja

“Merkur” – Vrnjačka Banja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

 

36210 Vrnjačka Banja,

Bulevar Srpskih ratnika 18

Tel. +381 36 611 626,

Fax. +381 36 611 156

www.vrnjcispa.rs

E-mail: marketing@vrnjcispa.rs

Vrnjačka Banja (230 m nadmorske visine) se nalazi u centralnoj Srbiji, na 43°37’˛ severne geografske širine i 20°54’˛ istočne geografske dužine. U zaleđu Banje je ogromni šumsko-planinski kompleks Goč, kao deo kopaoničkog masiva sa očuvanom prirodnom sredinom i čini je vrlo prijatnom. Klima Vrnjačke Banje je umereno kontinentalna, izmenjena lokalnim uslovima. Srednja godišnja temperatura je 10,6 oC, a prosečna relativna vlažnost vazduha 73,7%. Srednji vazdušni pritisak u letnjim mesecima je blizak godišnjem proseku – 990 milibara. Prosečna godišnja oblačnost iznosi 55%. Najveći broj dana u godini ima umerenu oblačnost. Srednja visina padavina u dužem nizu godina iznosi 1038 mm. Zahvaljujući okolnim uzvišenjima Banja je zaklonjena od jakih vetrova. Oko 170 dana u godini je bez vetra.

 

Istorijat

Na osnovu pronađenog arheološkog materijala može se sa sigurnošcu tvrditi da su vrnjačke mineralne vode korišćene još u antičkom periodu. Prilikom kaptaže toplih izvora 1924 – 1925. godine, pronađeno je na ovom mestu oko 500 komada rimskih novčića, nekoliko iz vremena pre nove ere, a najveći broj iz perioda od II do IV veka. Istorija korišcenja vrnjačkih minrealnih voda seže u duboku prošlost, u vreme kada su ove prostore naseljavali keltski Skordisci.

 

 

Posle rimskog osvajanja Balkana, u poslednjim vekovima stare i nekoliko vekova nove ere, mineralne vode korišcene su za lečenje.

Interesovanje lekara za vrnjačke mineralne vode datira od sredine prošlog veka, ali se tek posle proglasa Osnovatelnog društva 1868. godine, stvaraju uslovi za organizovanje banje kao lecilišta.

1879-1881 dr. Đura Gavrić je sačinjavao izveštaje o banjskoj sezoni i precizno opisivao i klasifikovao bolesti koje su lečene.

1884-1885 dr. Stanojlo Vukčević je insistirao da banjski reon bude proširen do Lipovačke reke, tako da je bilo obuhvaćeno i crkveno brdo. Godine 1890. banja je dobila prvu apoteku Lj. Novakovića.

1914. godine bila je prva i najuređenija banja u Srbiji :

Dr . Dragutin Živadinovic podigao je moderan sanatorijum , gde se pored lečenja dobijala adekvatna ishrana.

Dr. Toma Milić sagradio je sanatorijum – Sveti Đorde, danas Mirko Tomić.

Dr. Rista Gostuški posebno se bavio istraživanjem i primenom lekovitog bilja u farmakologiji. Cena prvog lekarskog pregleda iznosila je 50, a svakog narednog 25 dinara. 1935. godine radilo je 24 lekara. Niko od posetilaca nije mogao da pije toplu mineralnu vodu i koristi kupanja bez prethodnog lekarskog pregleda.

Indikacije:

BOLESTI LOKOMOTORNOG APARATA:

– reumatoidni artritis (faza smirenog zglobnog zapaljenja)

– Behterevljeva bolest (početni stadijum)

– degenerativni reumatizam (artroze, spondiloze)

– ekstrartikularni reumatizam (fibrozitis, miozitis, panikulitis, tendinitis)

– stanja posle preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano zglobnom sistemu

 

BOLESTI GASTROINTESTINALNOG TRAKTA:

– hronični gastritis i duodenitis (hiperacidan i normacidan)

– ulkusna bolest bez komplikacija

– stanja posle resekcije želuca zbog ulkusne bolesti (ne ranije od dva meseca posle hiruške intervencije) • – funkcionalne bolesti želuca i creva

 

BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNIH PUTEVA:

– mikrolitijaza

– litijaza gde postoji mogućnost spontane eliminacije kamena

– stanja posle hirurškog odstranjenja kamena iz mokraćnih puteva

– kalkuloze bubrega gde je kontraindikovana operacija

 

BOLESTI HEPATOBILIJARNOG TRAKTA:

– rekonvalescenti posle infektivnog i toksičnog hepatitisa

– hronični hepatitis

– bilijarna diskinezija

– hronični nekalkulozni holecistitis

– stanja posle hirurškog odstranjenja kalkulusa

 

GINEKOLOŠKA OBOLjENjA:

– zapaljenski procesi nespecifične prirode u smirenom stanju (hronočni adneksitis, parametritis)

– izvesni oblici steriliteta u prvom redu zapaljenskog i endokrinog porekla

 

HRONIČNE NESPECIFIČNE BOLESTI RESPIRATORNOG TRAKTA:

– bronhijalna astma bez znakova plućne hipertenzije

– hronični bronhitis, faringitis, laringitis, traheitis

 

NEUROLOŠKA OBOLjENjA:

– neuralgije

– polineuriti

 

KOŽNE BOLESTI:

– psorijaza

– hronični ekcem – deskvamativni stadijum