Zlatibor

Home / Banje / Zlatibor

Specijalna bolnica “Zlatibor”

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

 

31315 Zlatibor

Tel. +381 31 841 141,

Fax. +381 31 841 182

www.cigota.rs

E-mail: cigota@eunet.rs

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE

I BOLESTI METABOLIZMA “ZLATIBOR”

se bavi prevencijom,

lečenjem i rehabilitacijom oboljenja štitaste zlezde;

prevencijom i lečenjem bolesti metabolizma,

posebno gojaznosti;

dijagnostikom,

lečenjem i rehabilitacijom povreda loko-motornog sistema

kao i drugih oboljenja.

Istorijat

Sredinom osamnaestog veka primećeno je blagotvorno dejstvo Zlatibora na smirivanje glavnih simptoma hiperfunkcije štitaste žlezde.

Zahvaljujući toj činjenici na ovoj planini podignuto je jedinstveno lečilište, čija je glavna delatnost dijagnostika i lečenje morfo-funkcionalnih poremećaja štitaste žlezde, kao i rehabilitacija pacijenata sa oboljenjima štitaste žlezde.

Ideja za izgradnju Lečilišta na Zlatiboru javila se krajem 19 veka, a realizovana je u drugoj polovini dvadesetog veka. Odlukom vlade Srbije osnovano je SPECIJALIZOVANO LEČILIŠTE ZA HIPERTIREOZU, koje je počelo sa radom 1. juna 1964. godine u sastavu Doma zdravlja u Čajetini, a od 1. aprila 1966. godine kao samostalna ustanova smeštena u vile “Čigota” i “Beograd”. Kako je broj bolesnika rastao Lečilište se seli u hotel “Kraljeva voda” kasnije preimenovan u hotel “Srbija”.

Izgradnja nove zgrade počela je 1970. godine, septembra meseca, a završena je 1978.godine. Lokalitet je izabran na osnovu elaborata koji je uradio tim stručnjaka: lekari, klimatolozi, arhitekte.

Prvobitno Lečilište preimenovano je u ZAVOD ZA PREVENCIJU, LEČENjE I REHABILITACIJU OBOLjENjA ŠTITASTE ŽLEZDE. Rezultati lečenja bili su neuporedivo bolji u odnosu na ranije isključivo medikamentno lečenje, tako da je ova ustanova postala jedinstven centar za lečenje oboljenja štitaste žlezde na Balkanu.

Zahvaljujući velikom entuzijazmu, prvenstveno lekara, koji su svojim upornim radom razvijali i unapređivali ovu ustanovu Zavod 1999. godine prerasta u INSTITUT ZA ŠTITASTU ŽLEZDU I METABOLIZAM.

Od osnivanja pa do danas težilo se velikom naučno-stručnom usponu. Da bi se ta naučno stručna aktivnost realizovala Institut je počeo saradnju sa Institutom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerziteta kliničkog centra u Beogradu, što je omogućilo da Institut postane baza Medicinskog fakulteta u okviru koje će se razviti naučna, prosvetna i specijalizovana delatnost.

U Institutu su održana predavanja stranih i domaćih stručnjaka

(ŠEST SIMPOZIJUMA sa međunarodnim ucešćem , DVA NAUČNA SKUPA o oboljnjima štitaste žlezde i DVA NAUČNA SKUPA o gojaznosti).

Od 2007. naziv ustanove je promenjen u Specijalnu bolnicu za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma ” Zlatibor “. Specijalna bolnica pruža sledeće medicinske usluge: Pregled profesora: endokrinologa, kardiologa, gastroenterologa, fizijatra. Pregled specijalista: lekara nuklearne medicine, internista, fizijatara.

Neke od procedura:

– ultrasonografija štitaste žlezde;

– punkcija štitaste žlezde;

– ultrazvuk abdomena;

– funkcionalna dijagnostika kardiovaskularnog sistema (Ergo test) i ultrazvučna dijagnostika srca,

u cilju dijagnostikovanja koronarne bolesti i određivanje kondicione funkcionalne sposobnosti kod sportista.

 

 

Rehabilitacija pacijenata sa oboljenjima štitaste žlezde obuhvata:

– razgovore sa psihologom ili psihijatrom,

– intervalni trening (balansirani set fizičkih aktovnosti kod pacijenata čije stanje, prema utvrđenim kriterijumima, dozvoljava obavljanje ovog tipa rehabilitacije,

– proces nege očiju (kod pacijenata sa izraženom protruzijom očnih bulbusa).